GÀ RI LAI: CT-R01

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
CT-R01 Là một giống gà ri lai,có đồ đồng đều cao,tốc độ tăng trưởng nhanh và chất lượng thịt thơm ngon.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỉ lệ sống: 97.5 %

Trọng lượng cơ thể: Trống : 2.3–2.5kg, Mái 1.8-2.0kg (95-115 ngày tuổi)

Tiêu tốn thức ăn: 2.8 – 3.0 kg