Vịt Grimaud Việt Nam Siêu Đại

Tỉ lệ sống: 97.5 %

Trọng lượng cơ thể: Trống : 3.3–3.5kg, Mái 2.8 – 3.2 kg  (42 – 45 ngày tuổi)

Tiêu tốn thức ăn: 2.0 – 2.2 kg